Email Facebook Twitter Google LinkedIn
Deze brochure met informatie over gamen is op maat gemaakt voor personen die op een eenvoudige manier informatie willen over gamen (mensen met een beperking, anders lerenden, mensen met een beperkte kennis van het Nederlands, …). Op een duidelijke manier wordt uitgelegd wat gamen is, wat er zo leuk aan is, wat mogelijke risico’s zijn en wordt stilgestaan bij signalen van mogelijks problematisch gamen.
www.vad.be
2018-12-05 08:43:11
top