Email Facebook Twitter Google LinkedIn
Vanaf iemand herkenbaar in beeld is, heeft hij het recht zich te verzetten tegen publicatie van zijn portret. Het is belangrijk om toestemming te hebben van ouders als je voor kinderen of jongeren onder 18 jaar een foto- of videoworkshop wil organiseren en beelden hiervan zou willen delen op sociale media of via andere kanalen.
Link in de Kabel
2020-06-09 14:04:53
top