Email Facebook Twitter Google LinkedIn
31augustus 2017

Inspiratiebundel 'Okans op het web'

Okans op het web  

In de zomer van 2016 ontstond bij het Centrum voor Taal en Onderwijs (KU Leuven) en Link in de Kabel vzw het idee om met OKAN-leerlingen een webwinkel te ontwerpen. Het project moest een kans worden voor jongeren tussen 12 en 18 jaar die niet- of zwak gealfabetiseerd zijn en die dus maatschappelijk gezien een kwetsbare groep vormen. Met de steun van het Mecenaatsfonds ING in België, beheerd door de Koning Boudewijnstichting werd het idee, om aan de hand van het opzetten van een webwinkel het leerproces van anderstalige nieuwkomers te ondersteunen, werkelijkheid. Door samen een webwinkel op te zetten, werd er geïntegreerd gewerkt aan de taal- en rekenvaardigheid, digitale geletterdheid en ondernemingszin van deze groep jongeren.   

Tijdens het schooljaar 2016-2017 hebben het Centrum voor Taal en Onderwijs (CTO/KU Leuven) en Link in de Kabel vzw het project ‘OKANS op het Web’ uitgewerkt in de OKAN-klassen van het SintAlbertuscollege (Salco) in Haasrode. Samen met een team OKAN-leerkrachten kreeg het project vorm. Het CTO zorgde voor didactische ondersteuning in het lesgeven aan niet- of zwak gealfabetiseerde, anderstalige leerlingen en Link in de Kabel vzw verzorgde de digitale ondersteuning van leerkrachten en de jongeren.    

In deze bundel vind je de lesfiches die uitgewerkt werden tijdens het project. Deze lesfiches zijn niet kant- en klaar uitgewerkt. Ze geven wel een aanzet en idee hoe u zelf aan de slag kan gaan bij de uitwerking van eenzelfde digitaal project. De lesfiches zijn een product van de intensieve samenwerking tussen de partners en het OKAN-Team. Tijdens overlegmomenten werden de lesfiches besproken en aangepast en specifieke vragen rond het inzetten van tablets, het gebruik van digitale instrumenten en de vormgeving van de webwinkel werden besproken. Telkens werd er ook kritisch teruggeblikt op de gegeven lessen om hier lessen uit te trekken. Elke lesfiche is volgens een vast stramien opgebouwd. Er wordt een overzicht gegeven van de competenties waarop de les inzet. Taaldoelen komen hierbij geïntegreerd aan bod binnen de digitale en ondernemingscompetenties. Meer uitleg vind je in de inleiding van de kijkwijzer ‘OKANS op het Web’ voor leerkrachten. In elke lesfiche wordt ook een overzicht van materialen voorzien en een lesduur vermeld. Dit is uiteraard indicatief. De les kan korter of langer duren, afhankelijk van de groep leerlingen waarmee je aan de slag gaat of afhankelijk van de differentiatie- mogelijkheden die je al dan niet inzet.    

Daarnaast is een kijkwijzer voor leerkrachten ontwikkeld om een duidelijk beeld te krijgen van de uiteenlopende competenties die elke individuele leerling in meer of mindere mate ontwikkelt doorheen het project.   

Voor wie benieuwd is naar het resultaat, je kan de webwinkel die de leerlingen maakten hier bekijken.  En nog belangrijker: de leerlingen hebben tijdens dit project veel geleerd. Ze zijn taalvaardiger geworden, hadden minder spreekangst en durfden zich stap voor stap mondeling en schriftelijk meer in het Nederlands te uiten. Ook hun digitale competentie is gegroeid. Het gebruik van tablets, PC’s en smartphones had een enorme stuwende kracht voor de leerlingen om (onbewust) veel te leren. Ze leerden samenwerken als groep en ieder zette zijn/haar talenten in om het project mee vorm te geven. En bovenal: het zelfwaarde gevoel van deze kwetsbare groep is er tijdens dit project sterk op vooruitgegaan.    

Alvast veel succes met de inspiratiebundel!    

Machteld Hauben (Centrum voor Taal en Onderwijs)
Charlotte Schreuer (Link in de Kabel vzw)    

 
top