Enter Escape

Enter Escape is een digitale escape game voor kinderen en jongeren over veilig en verantwoord mediagebruik. Met Enter Escape kan je samen met kinderen en jongeren nadenken over de nodige vaardigheden om maximaal gebruik te maken van de kansen die online media bieden én bewust te zijn van de risico’s en gevaren.

De spelers maken kennis met ‘Digiman’, de online superheld die ervoor zorgt dat iedereen veilig gebruik kan maken van sociale media. Wanneer zijn aartsvijand ‘Hackerina’ opduikt en online problemen veroorzaakt schakelt Digiman de hulp in van de spelers om Hackerina te vinden.

Aan de hand van een escape game gaan de spelers op zoek naar de verblijfplaats van Hackerina om haar te laten arresteren. De spelers zijn verdeeld over 2 kamers, met slechts 1 computerprogramma als communicatiemiddel. Ze krijgen een uur de tijd.

Aantal spelers: 6-16 spelers (met een ideaal aantal van 10 spelers) die het spel zullen spelen, verdeeld over 2 kamers
Aantal begeleiders: Het is aan te raden om per kamer een begeleider van de groep zelf te voorzien.
Speelduur: 2 uur (20 minuten opstart, 1 uur escape game, 40 minuten afronden en nabespreking)
Doelstellingen: De spelers inzicht geven in online media met oog voor de risico’s zoals oa. sexting, online haatspraak, het doorgeven van gegevens, cyberpesten …

Te voorzien door de aanvrager 2 aparte lokalen met enkele tafels, WIFI-verbinding is noodzakelijk


Prijzen:

Jeugd(welzijns)werk en Integrale Jeugdhulp: € 90 (+ € 0,30/km verplaatsingsvergoeding)
Onderwijs: € 145 (+ € 0,60/km)


Contact en boekingen:

enterescape@lidk.be


Enter Escape is een spel van Link in de Kabel, ontwikkeld in samenwerking met de Aanstokerij, mogelijk gemaakt dankzij de steun van het Digital Belgium Skills Fund.

top

Kinderreporters

Het project Kinderreporters is opgericht vanuit het Leuvense Jeugd-en Welzijnsoverleg (JWO) om de stem van kinderen uit verschillende Leuvense buurtwerkingen tot bij het beleid te krijgen. Link in de Kabel leidt de activiteiten, waarbij een vijftiental kinderen maandelijks samenkomt om rond thema’s die zij zelf kiezen aan de slag te gaan en samen na te denken over hoe ze hun meningen positief kunnen delen via verschillende activiteiten en media.

De Kinderreporters ontdekken wat allemaal mogelijk is met positieve beeldvorming en gaan aan de slag met hun talenten (voor of achter de camera, filmpjes maken, interviewen,...). Ze komen op plaatsen waar ze anders niet zouden komen, zoals onlangs in de Gemeenteraad in Leuven. Omdat ze veel met digitale media en taal in aanraking komen, worden ze ook versterkt op taalvlak en digitaal vlak.

http://www.kinderreporters.be

Kinderreporters is een samenwerking tussen buurtcentra Leuven, buurtwerk Casablanca, buurtwerk ‘t Lampeke, Kabaal Leuven en vzw Link in de Kabel en is ontstaan vanuit het Leuvense Jeugd- en Welzijnsoverleg (JWO). Kinderreporters kreeg een eervolle nominatie voor de Kinderrechtenprijs 2018.

top

Story of my Life

Heb je ooit al eens te maken gekregen met een vooroordeel over iemand? Heb je ooit al eens beseft dat dit onterecht bleek, nadat je de persoon leerde kennen? Met dit herkenbaar gevoel willen Digidak en Link in de Kabel aan de slag gaan. Het is de rode draad in dit project, dat zal werken rond ontmoeting en vooroordelen wil ontkrachten.

Story of my life wil jongeren, voornamelijk anderstalige nieuwkomers, een stem geven zodat ze zichzelf kunnen voorstellen en iedereen elkaar kan leren kennen. Link in de Kabel en Digidak bundelen hierin hun krachten en begeleiden jongeren doorheen verschillende creatieve workshops. Jongeren worden bijgestaan om hun sociale en digitale kennis in te zetten en te versterken terwijl ze samen werken aan verhalen die digitaal in beeld gebracht worden. De thema's waarrond gewerkt wordt, worden door de jongeren zelf aangebracht. Doorheen het project worden verschillende toonmomenten georganiseerd waarin de verhalen te bezichtigen zijn voor het grote publiek. De makers zelf worden talrijk uitgenodigd om met bezoekers in gesprek te gaan over hun creaties. Er zal ook een roadshow georganiseerd worden. Beide organisaties gaan langs bij verschillende scholen en organisaties om positieve boodschappen te verspreiden: Leer elkaar kennen! Er lopen drie trajecten op drie verschillende locaties; Leuven, Geel en Balen. Wens je deel te nemen aan de workshops of wil je graag dat de roadshow ook bij jou stopt?

http://www.soml.be

Het project Story of My Life is een samenwerking tussen Blenders vzw en Link in de Kabel vzw.
Dit project kwam tot stand dankzij de steun van AMIF, het Europees Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie.

top

Digitale leesclub

vzw Link in de Kabel en de Bib Leuven brachten in 2017 literatuur en de digitale leefwereld van jongeren samen onder de noemer 'Digitale Leesclub'. Het idee? E-readers en digitale tools inzetten om jongeren verhalen en leesplezier te laten (her)ontdekken. In totaal namen vijftig Leuvense jongeren tussen 10 en 16 jaar deel aan onze ‘Digitale Leesclubs’. Zij kregen gedurende drie maanden een e-reader in bruikleen. Er werden vijf groepen gevormd op basis van leesniveau en praktische overwegingen.

Op tweewekelijkse basis kwam elke groep samen voor een digitale activiteit vertrekkende van een verhaal op de e-reader. Via creatieve en digitale methodieken werden deze verhalen tot leven gebracht, vertaald naar hun eigen leefwereld en geïnterpreteerd door middel van filmpjes, raps op een zelfgemaakte beat, online quizzen,… Thuis werden de e-boeken enthousiast uitgelezen.

Het concept ‘Digitale Leesclub’ stimuleerde duidelijk om te proeven van nieuwe boeken en hielp om de drempel naar literatuur, de bibliotheek en lezen aanzienlijk te verlagen. De aanpak, tips en ervaringen van onze Digitale Leesclub zijn gebundeld in een online publicatie. Deze publicatie biedt inspiratie om via digitale tools met jongeren en verhalen aan de slag te gaan.

Publicatie_Digitale_Leesclub_2017 (PDF)

Publicatie_Digitale_Leesclub_2017 (ISSUU)

Het project Digitale Leesclub werd mogelijk gemaakt met de steun van het Vlaams Fonds voor de Letteren.

top

Digitale Brug

De Digitale Brug wil de digitale kansen van kwetsbare kinderen en jongeren vergroten.

Dit project wordt specifiek ontwikkeld voor kinderen en jongeren uit de Integrale Jeugdhulp. De Digitale Brug wil de digitale kansen van kwetsbare kinderen en jongeren vergroten. Dit project wordt specifiek ontwikkeld voor kinderen en jongeren uit de Integrale Jeugdhulp. De Digitale Brug is een mediawijs drieluik. Via workshops, train-the-trainersessies en beleidstrajecten zetten we maximaal in op een mediawijze Integrale Jeugdhulp.

http://www.digitalebrug.be

top

Alternarratief

Een vorming over haatspraak voor jeugdwelzijnswerkers.

Mensen die vaak haatspraak over zich heen krijgen, durven soms niet meer deelnemen aan het openbaar debat of zich niet openlijk tonen zoals ze echt zijn. En dan kloppen ze aan bij de hulpverlening. Maar hulpverleners zijn vaak niet volledig mee met wat online gebeurt. Het zijn “mensen-mensen” die liever niet te veel tijd op sociale media of het internet spenderen. In de vorming van UCLL en Link in de Kabel scherp je enerzijds je eigen digitale skills aan, maar je leert ook hoe je tot een gepaste reactie op haatboodschappen kan komen - die slachtoffer, dader en omstaanders helpen - aan de hand van een concrete casus.

top

Sorrybox

Binnen de doelgroep van Link in de Kabel zitten jongeren die omwille van probleemgedrag (soms ook in combinatie met een verstandelijke beperking) in een instelling of het buitengewoon onderwijs verblijven. Ook binnen deze voorziening stellen zij regelmatig problematisch gedrag. De Sorrybox bevat methodieken om na een conflict samen (jongere/begeleider) rond herstel te werken. Zo kan je bijvoorbeeld een sorrybrief schrijven of een incident nabespreken. Tevens is de Sorrybox een portaal om toegang te krijgen tot printklare schoolse opdrachten die kunnen gebruikt worden wanneer een jongere geschorst is op school. Tenslotte biedt de doe-box een overzicht van activiteiten die een jongere kan doen wanneer hij/zij voor een langere tijd geschorst is op school of om een andere reden moet opgevangen worden door begeleiding tijdens schooluren.

Voor informatie over de Sorrybox, mail naar info@sorrybox.be.

http://www.sorrybox.be

Ontwikkeld in samenwerking met MPC Terbank, met de steun van Lions Leuven.

top

Get-real

Get Real! is een portaalsite voor jongeren die vanuit een residentiële situatie (begeleid zelfstandig wonen, leefgroep, …) naar een volledig zelfstandig bestaan overstappen. In het verleden kregen deze jongeren vaak een “afscheidsboekje” mee met nuttige tips en informatie. Vandaag biedt Link in de Kabel hen een online platform met relevant gebundelde informatie.

De site is overzichtelijk opgebouwd en ingedeeld in 4 thema’s: wonen, werken/studeren, welzijn en mobiliteit.
Link in de Kabel is ervan overtuigd dat deze website een digitaal steuntje in de rug betekent voor zowel de jongeren uit de doelgroep als, bij uitbreiding, alle jongeren die in het “echte” leven stappen.

http://www.trekuweplan.be

http://www.get-real.be

Ontwikkeld in samenwerking met de innovatiecel eSocialWork van de Katholieke Hogeschool Limburg. De inhoud werd samengebracht op advies en in samenwerking met een aantal BZW-diensten uit heel Vlaanderen waarbij De Kering als initiatiefnemer en proeftuin fungeerde.

top

Diginatives

Diginatives.be is een online mediawijsheidstest met focus op kansen en risico’s van omgang met (nieuwe) media.
De test is bedoeld voor jongeren vanaf 14 jaar en gericht op het ASO – TSO en BSO.
Diverse thema’s komen aan bod zoals kritische evaluatie, veilig internet en online pestgedrag.

De test bestaat uit 15 vragen. Deze test kan dienen als basis voor verdere vorming en lessen rond mediawijsheid maar zorgt ook voor een confrontatie met het eigen online gedrag.

http://www.diginatives.be

Ontwikkeld in samenwerking met de KHLim en met steun van het POD

top
top

Breedbeeld

Binnen Breedbeeld werd een samenwerking opgebouwd tussen Link in de Kabel, jongeren, Leuvense cultuurhuizen en professionele kunstenaars. Via mediacreatie werd er telkens intensief gewerkt aan een multimediaal artistiek proces.

Er waren 3 edities van Breedbeeld::

BRE3DBEELD - 2012/13 i.s.m. M Museum Leuven

BRE2DBEELD - 2013/14 i.s.m. Muziekcentrum Het Depot

BREEDBEELD - 2014/15 i.s.m. Artforum

E-book BRE3DBEELD | De robots veroveren M (2013)

Videoclip BREEDBEELD | Lachen (2015)

http://www.facebook.com/BRE3DBEELD

top

Hit the city

Dit online stadsspel dat over meerdere dagen gespeeld wordt richt zich op maatschappelijk kwetsbare jongeren (vanaf 14 jaar) en daagt hen uit na te denken over het gebruik van sociale media en hun online identiteit.
De jongeren nemen het tegen elkaar op in een strijd tussen verschillende clans.
Doorheen verschillende missies -waarbij de spelers filmpjes en foto's op het web posten en promoten- moeten ze bewijzen dat ze op een verantwoorde manier met internet en sociale media om kunnen gaan.

Hit the City werd ontwikkeld met en voor jongeren in de Leuvense Ridderbuurt, maar het draaiboek en de technische hulpmiddelen (website) voor het spel zijn open source en makkelijk in andere contexten te implementeren.

Download het draaiboek

Ontwikkeld door Link in de Kabel, Carabas/Tinctuur en Vliegwerk.

top

Vangnet

Vangnet is een praktische online tool die ouders en begeleiding van jongeren met extra ondersteuningsnood in staat stelt om een veilig en verantwoord internetgebruik te ondersteunen. Aan de hand van een eenvoudige vragenlijst wordt een profiel gegenereerd dat gekoppeld wordt aan een aantal richtlijnen, websites en online tools. Jongeren kunnen hierdoor op maat maximale digitale kansen krijgen.

De vragenlijst houdt rekening met zaken zoals: sociaal-emotionele leeftijd, leesniveau, toezicht van de jeugdrechtbank, enzovoort. Na afloop van de vragenlijst krijg je een pdf-document dat in het handelingsplan van de jongere kan geïntegreerd worden.

top